همیار مجازی

برچسب: آشنایی با سیارات

درباره سیاره های منظومه ی شمسی و تعداد قمر های آن ها بیشتر بدانیم

عطارد(تیر): عطارد کوچکترین سیاره در منظومه ی شمسی و نزدیک ترین نیز به خورشید است. عطارد با نزدیکی بسیار زیادی که با خورشید دارد گرم ترین سیاره نیست بلکه زهره گرم ترین است. عطارد قمری ندارد و مانند زمین و مریخ یک سیاره ی جامد است. عطارد در چرخش به خود نسبت به زمین بسیار آهسته تر حرکت میکند به…