همیار مجازی

برچسب: ارسال نشدن پیام در تلگرام

مشکل ارسال نشدن پیام در تلگرام

1. چگونه در تلگرام ریپورت می شویم (به عنوان اسپمر شناخته می شویم ) دلیل اول : اگر یک فرد در روز به بیش از 42 نفر پیام بدهد از طریق تلگرام به عنوان اسپمر شناخته می شود و محدودیت هایی برای او ایجاد می شود. به شکلی که نمی تواند به کسی به جز مخاطبین خود پیام دهد(باید هر…

  • خانه
  • ارسال نشدن پیام در تلگرام