همیار مجازی

برچسب: استنلی آیداهو

سردترین نقطه جهان در کجا قرار دارد؟ معرفی تمامی مناطق سرد کره ی زمین

سردترین نقطه جهان : جهان با تغییران آب و هوایی مشخص می شود. در اطراف استوا، کشور های با آب و هوای گرمسیری و باران های طولانی وجود دارند، که به نوبه خودش باعث به وجود آمدن جنگل های بارانی در بعضی نقاط و بیابان ها در نقاط دیگر شده است. همچنین کشور هایی هستند که در بالا و پایین…