همیار مجازی

برچسب: انواع نژاد سگ ها

آیا میدانستید سگ تنها موجودیه که صاحبش را از خودش بیشتر دوست دارد؟

سگ: سگ زیرگونه اهلی گرگ‌ها و پستانداری از راسته سگ‌سانان است. سگ نخستین جانوری است که به دست انسان اهلی شد. سگ‌ها از متنوع‌ترین جانوران زمین هستند که میراث چند هزار سال مداخله انسان در روند جفت گیری و پرورش این جانور است. سگ ها تنها موجوداتی هستند که صاحبان خود را بیشتر از خودشان دوست دارند. سگ تنها موجودی…