همیار مجازی

برچسب: اکوسیستم

زمین | ۴ عاملی که آینده ی زمین و انسان ها را تهدید میکند

آینده ی زمین و انسان: امروزه مصرف بیش از حد منابع تجدید ناپذیر و از طرف دیگر قطع بی رویه ی درختان (جنگل زدایی) باعث شده است آینده ی زمین، انسان ها و حتی حیوانات مورد تهدید قرار گیرد.   1_از دست دادن تنوع زیستی زمین دارای تنوع زیادی است و هر گونه بخش مهمی از اکوسیستم را تشکیل می…