همیار مجازی

برچسب: بازنشر اینستاگرام

قابلیت Regram (بازنشر) به اینستاگرام اضافه خواهد شد

اضافه شدن قابلیت Regram به اینستاگرام در آینده ای نزدیک اینستاگرام تایید کرده است که این قابلیت را به زودی برای کاربران خود منتشر خواهد کرد.   قابلیت بازنشر (Regram) چیست؟ این قابلیت به کاربران اجازه می دهد که پست های دیگر کاربران را از طریق گزینه ای به استوری (Story) خود اضافه نمایند. این قابلیت هنوز برای تعدادی محدود…