همیار مجازی

برچسب: بازیای درایو های مخفی

نحوه مخفی کردن درایو ها

نحوه مخفی کردن درایو ها گاهی اوقات ما به این احتیاج داریم که بعضی از درایو های خودمان را مخفی نماییم . و آن را از دسترس سایر افراد در امان بزاریم . برای حفاظت از فایل های یک درایو کار های متعددی از جمله قرار دادن پسورد و مخفی کردن آن از دید مردم میتوان انجام داد که ما…

  • خانه
  • بازیای درایو های مخفی