همیار مجازی

برچسب: بنا های تاریخی

عجایب هفتگانه جدید که شامل بنا ها و مکان های تاریخی است

1_ دیوار بزرگ چین ساختن این دیوار از220 سال پیش از میلاد آغاز شد و نزدیک به 1000 سال بعد توسط چند سلسله به پایان رسید. مورخان طول این دیوار را 5000 تا 10000 کیلومتر تخمین زده اند اما یک گروه باستان شناسی چینی که توسط اداره ی میراث فرهنگی چین اداره می شد طول این دیوار را بیشتر از…