همیار مجازی

برچسب: به وجود آمدن زبان مختلف

برج بابل | برجی ساخته شده برای رسیدن به خدا

برج بابل: درباره ی این برج در کتب های مقدس بحث شده و مربوط به قومی است که خداوند آن ها مورد غضب خود قرار داد و آنها را پراکنده ساخت که علت پیدایش زبان های مختلف را مربوط به آن می دانند.     بعد از سیلاب بزرگ عده‌ای از افرادی که زنده مانند به یک زبان صحبت می…

  • خانه
  • به وجود آمدن زبان مختلف