همیار مجازی

برچسب: android-pay-google-wallet

گوگل سرویس Paypal و Wallet را با نام Google Pay ادغام می کند.

گوگل حساب Android Paypal و Google Wallet را با نام Google Pay ادغام می کند     paypal and google wallet انجام پرداخت ها با paypal برای کاربران آندروید بسیار ساده  است. گوگل سرویس PayPal و Google Wallet را به یک سرویس به نام Google Pay ادغام می کند و برخی از ویژگی هایی را در مورد نحوه پرداخت پول دیجیتال در تلفن…