همیار مجازی

برچسب: flick

فلیک واحد زمانی جدید فیسبوک | Flick the new Facebook timepiece

  فلیک (flick) چیست ؟ فلیک نام واحد زمان جدیدی‌ست که شرکت فیس‌بوک آن را ساخته یا شاید بهتر است بگوئیم اختراع کرده است. اگر پیش خودتان فکر می‌کنید چرا با وجود واحد زمان ثانیه و تمامی زیر مجموعه‌‌های کوچک و بزرگ آن چه نیازی به یک واحد زمان تازه بوده است بهتر است اندکی حوصله کنید و ادامه این…