همیار مجازی

برچسب: GENERAL MOTORS

خودرویGM cruise AV  | بدون فرمان، بدون پدال

معرفی خودروی cruise AV : دنیای بزرگ خودرو ها برای عاشقان خودرو همیشه جذاب و غیر قابل پیشبینی است.هر روز صنعت خودرو سازی جهان از ابتکارات جدید خود رونمایی میکند.   این بار جنرال موتورز، خودروساز آمریکایی، خودروی cruise AV  جدید خود را معرفی کرده است که گفته می شود اولین خودروی کاملا هوشمند اتوماتیک و خودکار و خودمختار جهان است.…