همیار مجازی

برچسب: HDR چیست

قابلیت HDR چیست و چه نقشی در تلویزیون ها دارد؟

در اینجا ما به معرفی کامل HDR می پردازیم، HDR چیست؟ چه قابلیت های دارد؟ در تلویزیون چه نقشی را ایفا می کند؟ آیا ما به تلویزیون های HDR نیاز داریم؟ قابلیت HDR در تلویزیون : HDR یا محدوده دینامیکی بالا قابلیت جدیدی در تلویزیون های امروزی می باشد. بیشتر تلویزیون های الان از میان رده گرفته تا جدیدترین تلویزیون…