همیار مجازی

برچسب: SEGWAY

معرفی PUPPY 1 چمدان هوشمند | PUPPY 1 Smart suitcase

معرفی PUPPY 1 :     این چمدان هوشمند با استفاده از فناوری Segway تعادل خود را حفط کرده و دنبال شما می آید. شرکت چینی 90Fun یک چمدان هوشمند را طراحی کرده است که به صورت خودکار از شما پیروی می کند تا دستان شما آزاد باشند. این محصول PUPPY 1 یعنی توله سگ (به معنای آن است که…