همیار مجازی

برچسب: telegram filtering

تلگرام فیلتر شد – واکنش آذر جهرمی و صحبت هایش در رابطه با فیلترینگ تلگرام

تلگرام فیلتر شد - واکنش آذر جهرمی به این قضیه...     فیلترینگ تلگرام از بامداد امروز روند فیلترینگ تلگرام توسط ISPها و اپراتورهای موبایل آغاز شده است و حالا وزیر ارتباطات، یک بار دیگر مخالفت خود با محدود سازی حق انتخاب کاربران را متذکر شده است. آذری جهرمی از ماه گذشته تلاش بسیاری داشته تا کاربران را با این…